Social Icons

воскресенье, 2 октября 2016 г.

When Donald Trump appeared in a porn

While Donald Trump reiterated his insults against a former Miss Universe, stating that it had completed a "sex tape", US media have unearthed a pornographic film "soft" from 2000, in which Donald Trump appears guest.

Certainly, the appearance is brief and probably is not ashamed to Donald Trump, who has never hidden his fondness for the "Playboy" magazine: the real estate tycoon is filmed a few seconds at the start of a video entitled "Playboy Video Centerfold", opening a bottle of champagne."Beauty is beauty, and we'll see what happens in New York," he says, distinguished guest of this "soft porn" video that promises to find the antics of two " playmates, "the twins Carol and Darlene Bernaola. 

This film of questionable taste was found by the website Buzzfeed , which publishes an excerpt. It might be that something more in the epic trumpienne weird if he had been unearthed in the aftermath of yet another attack against Donald Trump's former Miss Universe Alicia Machado. In the final minutes of the first presidential debate , Hillary Clinton had mentioned that Venezuelan crowned in 1996, and had been the target of insults lined from Trump: at the time, he was co-owner of rights Contest Beauty and saw fit to castigate the young woman because he thought she had gained weight. The Democratic candidate has taken the revenge to the world on Tuesday. "She became a US citizen and you can be certain that it will vote in November!" Clinton launched his opponent.


Friday night, still entangled in this controversy, Donald Trump has indulged in some particularly aggressive tweets against Alicia Machado."Is Hillary-the-corrupt helped disgusting (see her sex tape and his past) Alicia M to obtain US citizenship in order to make use of it in the debate?" Swung the former -star of reality TV. It also addresses the Miss Universe a "crook", saying that the Clinton campaign was deceived. 


Everything indicates that Donald Trump, actually sex tape, made reference to the participation of Alicia Machado in a reality show in which it was filmed in full sexual intercourse with one of his partners. 

Trump has also made the cover of "Playboy" (clothed)

The Clinton campaign has seized the publication by Buzzfeed video of "Playboy" to return the Republican candidate for his accusations. "There is much talk of sex tapes today and things took a strange turn as a single adult video has surfaced and it was Donald Trump who is the star," quipped the spokesperson Hillary Clinton, Nick Merrill, quoted by " Time ".

Trump's passion for flashy eroticism earned him a small controversy over last June. Wanting to secure the support of conservative Christians, the candidate had invited Jerry Falwell Jr., figure of the Christian right, in his office, where a photo was taken. Unfortunately for Falwell, staunch defender of conservative moral values, the image shows the cover of "Playboy" for which Trump was asked in March 1990 alongside Brandi Brandt, a supermodel now in prison for cocaine trafficking. Supreme irony, Jerry Falwell Jr. is the son of televangelist founder of the Moral Majority, who led a crusade against "Hustler", the pornographic magazine Larry Flynt.
The cover of "Playboy" is right behind Mrs. Falwell

Donald Trump himself has of course never ashamed of this coverage: it regularly happens to him in his rallies to dedicate this famous issue of "Playboy" that his fans are quick to offer him.Mens Donald Trump gjentok hans fornærmelser mot en tidligere Miss Universe, som sier at det hadde fullført en "sex tape", har amerikanske medier avdekket en pornografisk film "soft" fra 2000, hvor Donald Trump vises gjest.

Riktignok er utseendet kort og trolig er ikke over å Donald Trump, som aldri har skjult sin forkjærlighet for "Playboy" magasinet: eiendomsmegling Tycoon er filmet noen sekunder i starten av en video tittelen «Playboy Video Centerfold", åpne en flaske champagne. "Beauty er skjønnhet, og vi får se hva som skjer i New York," sier han, fornem gjest på dette "soft porn" video som lover å finne påfunn av to " lekekamerater, "tvillingene Carol og Darlene Bernaola. 

Denne filmen av tvilsom smak ble funnet av nettstedet Buzzfeed , som utgir et utdrag. Det kan være at noe mer i den episke trumpienne rart om han hadde blitt avdekket i kjølvannet av nok en angrep mot Donald Trump tidligere Miss Universe Alicia Machado. I de siste minuttene av første presidentdebatten , hadde Hillary Clinton nevnes at venezuelanske kronet i 1996, og hadde vært utsatt for fornærmelser foret fra Trump: på den tiden, var han medeier av rettigheter Contest Skjønnhet og så passer for å castigate den unge kvinnen fordi han trodde hun hadde fått vekten. Den demokratiske kandidaten har tatt hevn til verden på tirsdag. "Hun ble en amerikansk statsborger, og du kan være sikker på at det vil stemme i november!" Clinton lanserte sin motstander.

Fredag ​​kveld, fortsatt viklet inn i denne striden, har Donald Trump henga i noen spesielt aggressive tweets mot Alicia Machado. "Er Hillary-the-korrupt hjulpet ekkelt (se hennes sex tape og hans fortid) Alicia M for å få amerikanske statsborgerskap for å kunne gjøre bruk av den i debatten?" Svingte tidligere -stjerners av reality-TV. Det tar også opp Miss Universe en "kjeltring", sier at Clinton-kampanjen ble bedratt. 
Alt tyder på at Donald Trump, faktisk sex tape, viste til deltakelse av Alicia Machado i et realityshow der det ble filmet i sin helhet seksuell omgang med en av sine partnere. 

Trump har også gjort cover av "Playboy" (kledd)

Clinton-kampanjen har beslaglagt offentliggjøring av Buzzfeed video av "Playboy" for å returnere den republikanske kandidaten for sine beskyldninger. "Det er mye snakk om sex bånd i dag og ting tok en merkelig sving som en enkelt voksen video har dukket opp, og det var Donald Trump som er stjernen," spøkte talsmannen Hillary Clinton, Nick Merrill, sitert av " Tid ".

Trump lidenskap for prangende erotikk skaffet ham en liten uenighet over i juni i fjor. Ønsker å sikre støtte fra konservative kristne, hadde kandidaten invitert Jerry Falwell jr, figur av det kristne høyre, på sitt kontor, der et bilde ble tatt. Dessverre for Falwell, sterk forsvarer av konservative moralske verdier, viser bildet på forsiden av "Playboy" som Trump ble spurt mars 1990 sammen med Brandi Brandt, en supermodell nå i fengsel for kokainsmugling. Supreme ironi, er Jerry Falwell Jr., sønn av televangelist grunnleggeren av Moral Majority, som ledet et korstog mot "Hustler", pornografisk magasinet Larry Flynt.
Den cover av "Playboy" er rett bak Mrs. Falwell
Donald Trump selv har selvsagt aldri skamme seg over denne dekningen: den regelmessig skjer med ham i hans rally dedikere denne berømte utgaven av "Playboy" at fansen er raske til å tilby ham.

Комментариев нет:

 
Blogger Templates